Missie van Daamen Support : het ontzorgen en bijstaan van relaties in het continue verbeteren en een bijdrage leveren zodat hun managementsystemen voor ze gaan werken. Kwaliteit, gezond & veilig werken voor mens en milieu. Maar wat is dat eigenlijk ?  In de ideale situatie vult het bedrijf het implementeren en certificeren van kwaliteit, gezond & veilig werken (Arbo was de oude kreet) en milieu zelf in. Maar in de praktijk hebben de mensen die hiermee belast zijn vaak niet de tijd en/of de competenties die er voor nodig zijn. In de regel worden wel de “verplichte” registraties verzorgd maar er ontbreekt iets om te kunnen doorpakken en meerwaarde uit de systemen te halen. En daar kan Daamen Support een rol spelen. Wij kunnen u helpen op diverse gebieden voor het uitvoeren van uw beleid ten aanzien van kwaliteit, gezond & veilig werken. Daar is ook geen sluitende opsomming van te geven maar hieronder vindt u een indicatie. Wij kunnen samen met u een proces opzetten, toetsen of onderhouden. Neem vrijblijvend contact op om door te spreken wat we samen kunnen doen.
Daamen Support   06-22441665   Nieuwstraat 43   5552 BV   Valkenswaard   KvK: 72467231   BTW: NL001515416B014   IBAN: NL70RABO0332683575 
Kwaliteit, gezond & veilig werken voor mens en milieu
Werkplekinspecties Implementatie management systeem BHV organisatie Structurele ondersteuning Advies en/of ondersteuning Incidentele ondersteuning Uitvoeren interne audits Ondersteunen intern auditteam Uitvoeren externe audits Uitvoeren risico-inventarisaties Trainen interne auditoren Opzetten management systeem Ondersteuning bij audits Verzorgen toolboxmeetings Incidenten onderzoek Project management Context analyse Stakeholder analyse Functieomschrijvingen Ondersteunen preventiemedewerk(st)er Participatie Doelstellingen formuleren KPI’s samenstellen Zelfevaluatie veiligheidsladder
ISO9001    ISO14001    ISO45001(OHSAS)    VCA*/**/P    NEN-Veiligheidsladder    ISO17021